segment

odcinek rurociągu pomiędzy dwowa werteksami