werteks

Punkt kontrolny na rysunku stanowiący zwykle miejsce załamania linii łamanej.