węzeł trójnikowy

Miejsce zbiegu 3 odcinków sieci stanowiące zwykle odgałęzienie boczne od prostego fragmentu rurociągu.