W niektórych przypadkach trudno jest czytelnie przedstawić instalację alarmową. O ile rysunek rur jest przejrzysty…

…to po włączeniu rysowania instalacji przewody pochodzące od równoległych rur nachodzą na siebie. Rysunek jest nieczytelny a ponadto nie jest możliwe praca z edytorem połączeń przewodów.


Istnieje jednak możliwość rozsunięcia linii oznaczających przewody. Służy do tego opcja segmentu „Rysuj obok”. (Wskazówka jak zaznaczyć segment do edycji jest tutaj.)

Po jej uruchomieniu na środku segmentu pojawia się aktywny punkt umożliwiający odsunięcie linii (1). Jak widać na rysunku poniżej przesunięta została linia ale werteksy oznaczające pierwotne zakończenia segmentu (2) pozostały na swoich miejscach. Dzięki temu zmiana położenia linii nie wpływa na sposób obliczania rzeczywistych odległości i rzeczywistych długości rur.

 

Opcja ta nie jest dostępna dla segmentów połączonych bezpośrednio z wyjściami trójnika.

Możliwe jest także przywrócenie oryginalnego położenia linii, dzięki opcji menu podręcznego dla segmentu.