Rysowanie i konfiguracja ciepłociągu to proces wieloetapowy. Poniżej przedstawiona jest sugerowana metodologia postępowania.

 • Rysowanie przebiegu rurociągu i dobór jego elementów (patrz rys.). Zadaniem tego etapu jest uzyskanie rysunku rurociągu wraz z informacjami o
  • średnicach rur, trójników i kolan,
  • rodzaju instalacji alarmowej w rurach, kolanach i trójnikach
 • Dobór długości rur. Oczekiwany wynik działań to:
  • podzielone wszystkie segmenty na fragmenty (np. standardowe 12m). Jak podzielić?
  • znajomość lokalizacji spawów
 • Łączenie instalacji alarmowej. Ten etap ma na celu
  • Naniesienie na schemat połączeń instalacji pomiędzy elementami w miejscach ich łączenia

 

 

Rysowanie przebiegu rurociągu i dobór jego elementów.

Zależności

Poniższy diagram zawiera niektóre zależności pomiędzy czynnościami, elementami ciepłociągu i zawartymi w nich informacjami. Zalecany i opisany powyżej sposób postępowania wynika właśnie stąd.

Diagram może się wydawać zawiły, ale opiera się na 4 rodzajach zależności, symbolizowanych przez kolory strzałek:

 • zielona: oznacza, że w wyniku wykonania czynności tworzona jest informacja lub element,
 • czerwona: oznacza, że do wykonania czynności potrzebna jest jakaś informacja,
 • niebieska: oznacza, że większy element składa się z mniejszego,
 • jasnoniebieska: oznacza, że informacja jest przechowywana w elemencie lub jest cechą elementu,

Dla przykładu:

Wykonanie łączenia instalacji alarmowej wymaga (między innymi) infomacji o układzie przewodów wewnętrzych trójnika. Ta zaś jest wynikiem doboru rodzaju trójnika.

Stąd wniosek, że dobór rodzaju trójnika musi poprzedzać łączenie instalacji alarmowej. Na schemacie czynność pierwsza jest wyżej, a druga niżej.