Program wspiera możliwość dodania informacji o deformacji rury spowodowanej jej przecięciem. Przewody instalacji alarmowej zwykle biegną na wprost, a ich położenie na przekroju poprzecznym rury określają rysunki katalogowe. Jednakże podczas produkcji (np. na skutek rozprężania pianki) może nastąpić przemieszczenie przewodu wewnątrz pianki, które po skróceniu rury powoduje, iż położenie przewodu różni się od oczekiwanego.

Opcje związane z określaniem deformacji są dostępne z poziomu edycji segmentu rury (zobacz Podział segmentu na rury).

Po wybraniu opcji modyfikacji dostępne jest okno edycyjne

Należy określić z której strony nastąpiło przecięcie (od strony źródła lub odbiorcy ciepła – pkt 1). Widok przecięcia jest od strony zasilania. Stąd też wybór przecięcia od strony źródła powoduje naniesienie modyfikacji na krąg zewnętrzny (symbolizujący koniec rury bliżej obserwatora i bliżej źródła ciepła). Podobnie przy wyborze przecięcia od strony odbiorcy powoduje naniesienie modyfikacji na krąg wewnętrzny (symbolizujący koniec rury oddalony od obserwatora i dalej źródła ciepła).

Następnie jeśli deformacja obejmuje instalację alarmową (pkt 2). W przyszłości mogą zostać dodane inne parametry stąd decyzja czy należy zmieniać położenie przewodów.

Wyboru przewodu do edycji (pkt 3) można dokonać poprzez kliknięcie na rysunek przekroju lub poprzez wskazanie przewodu na liście.

W tym momencie można określić przesunięcie przewodu względem oryginalnego położenia. Wartość dodatnia obraca kąt w kierunku matematycznie dodatnim (przeciwnie do kierunku wskazówek zegara), wartość ujemna – przeciwnie. Należy przy tym zaznaczyć, że modyfikacja następuje na układzie przewodów jak z katalogu. Zatem jeśli rura jest wspawana przeciwnie do oryginalnego rysunku (np. gry nalepka oznaczającą początek rury jest nie od strony zasilania a od strony źródła), kierunki wszystkich modyfikacji będą miały lustrzane działanie.