Zadanie

Należy dokonać połączenia przewodów instalacji alarmowej na styku rur i trójników.

Wymagania

Przed przystąpieniem do czynności należy upewnić się, że:

  • odcinki ciepłociągu dochodzące do węzła:
    • są podzielone na rury o odpowiedniej długości,  Jak to zrobić?
    • mają włączoną i skonfigurowaną instalację alarmową
  • w węźle są ustawione rodzaje trójników wraz ze wskazaniem wewnętrznego przebiegu przewodów instalacji

Do dzieła

Przygotuj obszar roboczy

Aby wygodnie pracować ze schematem dobrze jest wyłączyć zbędne elementy projektu. Przy pracy z instalacją alarmową widok przebiegu rur może okazać się zbędny. Dodatkowe linie mogą zaciemniać rysunek.

Ustawienie wyświetlania sugerowane dla edycji instalacji alarmowej. Wyłączone jest rysowanie rur.