Zadanie

Należy wskazać z ilu i jakich rur składa się segment ciepłociągu.

Wymagania

 • wybrane typy kolan, dzięki czemu kontrola poprawności podziału będzie uwzględniać długości ramion kolan.
 • wybrane typy trójników z powodu j.w.

Do dzieła

1. Tryb edycji

Wejdź w tryb edycji segmentu. Jest on opisany tutaj.

 • Komunikat w przypadku, gdy nieznane są długości kolan lub trójników na jednym z końców segmentu.

2. Wywołanie okna edycji

Z menu podręcznego dla segmentu wybierz Edytuj segment.

Opcja Edytuj segment menu podręcznego dla segmentu ciepłociągu

3. Podział

Zapoznaj się z oknem do edycji.

Okno do edycji ciepłociągu

Akcje

 1. Automatyczny dobór rur dla wszystkich segmentów odcinka,
 2. Przejście do sąsiedniego odcinka w obrębie odcinka,
 3. Dodanie nowej rury do listy,
 4. Usunięcie rury z listy,
 5. Automatyczne wypełnienie listy rur dla pojedynczej nitki segmenty, np. tylko dla zasilania.
 6. Zmiana długości odcinka

Obszary

 1. Lista rur
 2. Lista odcinków rur
 3. Panel informacyjny

3.1 Szybki podział całości

Opcja (1) z rysunku powyżej umożliwia na automatyczny podział wszystkich nitek, wszystkich segmentów jednego odcinka rurociągu. Segmenty optymalnie podzielone wcześniej nie są modyfikowane. Zobacz Zasady automatycznego podziału poniżej.

3.2 Szybki podział segmentu

Ten sposób skupia się na jednej nitce jednego segmentu.

Wybierz nitkę rurociągu z panelu (A).  Użyj klawisza (5). Efekt powinien być zbliżony do tego poniżej. Należy zwrócić uwagę, iż długość rur (po lewej) wynikająca z sumy poszczególnych fragmentów odpowiada sugerowanej długości (po prawej) wynikającej z geometrii rysunku z uwzględnieniem elementów skrajnych jak kolana czy trójniki.

3.3 Podział ręczny

Ręczna korekta podziału może być dokonana od zera na pustym oknie lub może operować na podziale dokonanym przez jeden z automatów opisanych powyżej. Do ręcznej edycji należy użyć klawiszy (3) i (4) nad panelem (B) po uprzednim wskazaniu nitki w panelu (A).

Zasady automatycznego podziału

Automatyczne podziały zawsze dzielą segment na fragmenty o długościach 12m, np.
12.0+ 12.0 +12.0 = 36.0

Jeśli ostatni fragment jest mniejszy niż 1,5 m, to skracany jest odpowiednio fragment przedostatni np.
12.0 + 12.0 + 11.5 + 1.5 = 37.0
zamiast
12.0 + 12.0 + 12.0 + 1.0 = 37.0

Problemy

Brak ustawionych kolan i/lub trójników

W takim przypadku edytor nie potrafi poprawnie obliczyć długości rur gdyż nie są znane długości ramion trójników i kolan. W dolnej części okna pojawia się informacja Koniec nieznany lub Początek nieznany.

Komunikat w przypadku, gdy nieznane są długości kolan lub trójników na jednym z końców segmentu.