W niektórych przypadkach tworzenia schematu montażowego, występuje sytuacja, gdy segment ścieżki jest zbyt krótki, aby pomieścił jakiekolwiek rury.

Przykład schematu z bardzo krótkim segmentem na odejściu trójnika

Dla takich przypadków schemat montażowy wymaga bezpośredniego połączenia wyjścia trójnika z kolanem.

Schemat montażowy z połączeniem trójnika z kolanem

Elementy na schemacie monażowym (z wyjątkiem trójników) są zawsze przypisane do określonej ścieżki i segmentu. Ponieważ segment pierwszy jest zbyt krótki, to do tego segmentu nie zostały przypisane żadne elementy. Widoczne kolano, następujący po nim zawór i dalsze elementy są przypisane do segmentu nr 2.

W takich przypadkach faktycznym początkiem ścieżki jest segment numer 2, a nie jak to jest w zwykłej sytuacji segment numer 1. Konieczne zaznaczenie opcji „Początek ścieżki”

Ustawianie segmentu 2 jako początku ścieżki

W tym celu należy wykonać poniższe kroki

  1. Wskazać segment nr 2 na pasku narzędzi
  2. Wybrać ikonę opcji ściężki tuż ponad listą elementów
  3. Zaznaczyć opcję „Początek ścieżki” i zatwierdzić wybór

Wyboru należy dokonać osobno dla rury zasilającej i powrotnej lub jedynie dla jednej z nich w zależności od konkretnego przypadku.

Konsekwencją tego wyboru będzie możliwość stworzenia mufy między kolanem a odejściem trójnika. W przeciwnym wypadku stworzenie mufy będzie blokowane, gdyż program nie będzie pewien czy użytkownik nie zamierza dodawać elementów do segmentu 1.