POBIERZ PROGRAM

Edytor rysunkowy 

Umiejscowienie kontrolnych słupków pomiarowych dla instalacji alarmowej

Określenie wszystkich podstawowych parametrów rurociągu w postaci rodzaju i ilości rur, średnic, izolacji, instalacji alarmowej oraz kształtek preizolowanych takich jak kolana, trójniki, zawory, punkty stałe, kompensatory i złącza mufowe.  

 

Edytor rysunkowy umożliwia: 

Kompleksowy element składowy programu, umożliwiający utworzenie schematu ideowego oraz schematu montażowego odzwierciedlającego wybudowaną sieć ciepłowniczą.

 

Wprowadzenie zmian w trasach ciepłociągu przy pomocy kolan prefabrykowanych jak i rur giętych

Umiejscowienie podziemnej infrastruktury kubaturowej w postaci studni zaworowych i komór ciepłowniczych

Wybranie rodzaju instalacji alarmowej oraz dopasowanie ułożenia przewodów w rurze

Ukazanie sieci ciepłowniczej w dowolnej konfiguracji z wykorzystaniem dowolnej ilości rur

Zobrazowanie rzeczywistego posadowienia ciepłociągu w układzie podziemnym oraz nadziemnym

Wykorzystanie systemu LIDAR odzwierciedlającego rzeczywiste ukształtowanie terenu oraz przedstawienie zagłębienia wybudowanego ciepłociągu 

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.