POBIERZ PROGRAM

Oferta 

Opłatę licencyjną ponosi tylko Usługobiorca (Inwestor)

Licencja jest ważna 12 miesięcy od daty aktywowana klucza produktu

Dane zapisywane w ramach każdej inwestycji są dostępne dla osób uprawnionych (zgodnie z przypisanymi uprawnieniami) nawet po wygaśnięciu okresu licencyjnego 

Nieograniczone możliwości programu

Aby uzyskać indywidualną wycenę zapraszamy do kontaktu na adres e-mail:

 

info@pipelinedesigner.pl

Dla każdego podmiotu wycena programu jest indywidualna. Wycena zależy od wybranego wariantu, ilości kodów licencyjnych, kodów dostępu do aplikacji mobilnej  oraz wykorzystywanych modułów.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia pakietów sprzedażowych

Opłatę licencyjną ponosi Usługobiorca (Inwestor) oraz Wykonawca za każdą budowę do jakiej został przypisany przez Usługobiorcę (Inwestora)

Opłatę licencyjną ponosi tylko Usługobiorca (Inwestor)

Dane zapisywane w ramach każdej inwestycji są dostępne dla osób uprawnionych (zgodnie z przypisanymi uprawnieniami) nawet po wygaśnięciu okresu licencyjnego 

Dane zapisywane w ramach każdej inwestycji są dostępne dla osób uprawnionych (zgodnie z przypisanymi uprawnieniami) nawet po wygaśnięciu okresu licencyjnego 

Licencja jest ważna 12 miesięcy od daty aktywowana klucza produktu

Licencja jest ważna 12 miesięcy od daty aktywowana klucza produktu

Możliwość rozszerzenia wykupionego pakietu o dodatkowe ilości budów i uprawnień do użytkowania aplikacji mobilnej 

Możliwość rozszerzenia wykupionego pakietu o dodatkowe ilości budów i uprawnień do użytkowania aplikacji mobilnej 

Wykonawca "wypożycza" program od Usługodawcy (Alpex) wraz z przestrzenią dyskową, aby obsłużyć budowę do której został przypisany przez Inwestora 

Wykonawca "wypożycza" przestrzeń w programie od podmiotu z którym współpracuje w ramach danej budowy 

Dane zapisywanie i przechowywane są w chmurze 

Dane zapisywanie i przechowywane są w chmurze 

Usługobiorca może utworzyć 5 inwestycji/budów/remontów sieci ciepłowniczych

Usługobiorca może utworzyć 50 inwestycji/budów/remontów sieci ciepłowniczych

3 uprawnień do użytkowania aplikacji mobilnej

10 uprawnień do użytkowania aplikacji mobilnej

Każdy pracownik organizacji (Inwestor i Wykonawca) ma własne konto z przypisanymi odpowiednio uprawnieniami

Każdy pracownik organizacji (Inwestor i Wykonawca) ma własne konto z przypisanymi odpowiednio uprawnieniami

Administrator Usługobiorcy (Inwestor) sam administruje swoim kontem

Nieograniczone możliwości programu

Nieograniczone możliwości programu

Administrator Usługobiorcy (Inwestor) sam administruje kontami zależnymi (Wykonawca) nadając uprawnienia określonym firmom - 50 szt. kont zależnych 

Pełna wersja programu: wersja desktopowa i aplikacja mobilna 

Pełna wersja programu: wersja desktopowa i aplikacja mobilna 

Umożliwia wypożyczenie przestrzeni w programie do stworzenia pojedynczego projektu 

Wersja desktopowa programu umożliwiająca pełne wykorzystanie funkcjonalności programu.

Wariant partnerski

Wariant biznesowy

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom i zapewnić jakość usług na najwyższym poziomie przygotowaliśmy dwa modele biznesowe:

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.