POBIERZ PROGRAM

Polityka prywatności 

Platformy Pipelinedesigner.pl

https://www.pipelinedesigner.pl/

("Platforma")

 

oraz aplikacji mobilnej Pipeline Designer 

("Aplikacja mobilna")

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w tzw. Data Privacy Framework, a więc programie ustanowionym decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności - w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

a ponadto odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępniania im danych 

Działanie

Odbiorcy danych

Przekazanie danych poza Unię Europejską

Każde działanie w związku z Platformą lub Aplikacją mobilną 

Hostingodawca

Nie ma miejsca

Podmioty zapewniające

nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca

Osoby współpracujące z nami na podstawie umów

cywilnoprawnych,

wspierające naszą bieżącą działalność 

nie ma miejsca

Przebywanie na stronie Platformy lub korzystanie z Aplikacji mobilnej z ustawieniami zezwalającymi

na prowadzenie działań marketingowych 

Podmioty zapewniające usługi marketingowe

Tak- Stany Zjednoczone Ameryki**

Przebywanie na stronie Platformy lub korzystanie z Aplikacji mobilnej z ustawieniami zezwalającymi

na prowadzenie działań analitycznych i optymalizacyjnych 

Podmioty ułatwiające optymalizację Platformy lub Aplikacji mobilnej 

Tak - Stany Zjednoczone Ameryki**

Skorzystanie z płatnych usług dostępnych w Platformie lub Aplikacji mobilnej 

Biuro rachunkowe 

nie ma miejsca

Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Platformy lub Aplikacji mobilnej 

nie ma miejsca

Dostawcy standardowego oprogramowania biurowego

(w tym skrzynki

poczty elektronicznej)

Tak- Stany Zjednoczone Ameryki**

Dostawcy usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej (chmura)

Tak - Stany Zjednoczone Ameryki**

Skorzystanie z bezpłatnych usług dostępnych w Platformie lub Aplikacji mobilnej 

Dostawca standardowego oprogramowania biurowego

(w tym skrzynki

poczty elektronicznej)

Tak - Stany Zjednoczone Ameryki**

Dostawcy usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej (chmura)

Tak - Stany Zjednoczone Ameryki**

Nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

Dostawca standardowego oprogramowania biurowego

(w tym skrzynki poczty elektronicznej)

Tak - Stany Zjednoczone Ameryki**

Dostawcy usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej (chmura)

Tak - Stany Zjednoczone Ameryki**

 

 

 

 

 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

PROFILOWANIE

W ramach Platformy i Aplikacji mobilnej dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

 

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Platformy i Aplikacji mobilnej prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Platformie lub Aplikacji mobilnej – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Platformie lub Aplikacji mobilnej klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Platformy lub Aplikacji mobilnej oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PLIKI COOKIES

Nasza Platforma, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tej Platformie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji;
 • statystycznych;
 • marketingowych;
 • automatycznego wypełniania formularzy;
 • udostępniania funkcji Platformy.

 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

 

  Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

 

 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 13 miesięcy od ostatniej wizyty w Platformie 

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

 

 

 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Platformą lub Aplikacją mobilną lub naszymi usługami 

5. Ustawienia przeglądarki/urządzenia lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych 

2. Skorzystanie z płatnych usług oferowanych w Platformie lub Aplikacji mobilnej 

1. Skorzystanie z bezpłatnych usług oferowanych w Platformie lub Aplikacji mobilnej 

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zdania pytania)

4. Ustawienia przeglądarki/urządzenia lub inne zbliżone działania zezwalające na prowadzenie działań analitycznych 

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danych przypadku i które nastąpi najwcześniej 

 

 

 

W jakim celu?

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

 

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

 

 Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

 

W jakim celu?

 

Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji "Profilowanie" i "Pliki cookies" Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

 

Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

Nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

 

 

W jakim celu?

 

Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Platformy lub w Aplikacji mobilnej, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania użytkowników (więcej informacji na ten temat przeczytasz w sekcji "Działania analityczne" i "Pliki cookies" Polityki prywatności

Na jakiej podstawie?

 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

 

Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Platformy lub Aplikacji mobilnej w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

 

W jakim celu?

 

Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń 

Na jakiej podstawie?

 

Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy,

której jesteśmy lub możemy być stroną

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –

jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

 

Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta –

-do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu,

w którym uwzględnimy  Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

Nie będziemy mieć możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

 

 

W jakim celu?

 

Realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Platformie lub

Aplikacji mobilnej 

Na jakiej podstawie?

 

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania

Twoich danych osobowych

(art. 6 ust 1 lit. c RODO)

Jak długo?

 

Przez okres obowiązywania umowy

Do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego,

związanego z rachunkowością 

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu,

w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

Nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług 

 

 

W jakim celu?

 

Realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w

Platformie lub Aplikacji mobilnej 

Na jakiej podstawie?

 

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

 

Przez okres obowiązywania umowy

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym

możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

Nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług 

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 

 

Drogi użytkowniku!

   

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Platformę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Aldona Tabor, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TABOR ALDONA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALPEX" Aldona Tabor, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6451562192, nr REGON: 277850583, ul. Młodości 23, 42-606 Tarnowskie Góry.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: info@pipelinedesigner.pl.

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

a także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki, w ramach której korzystasz z Platformy.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.