POBIERZ PROGRAM

Po upływie Okresu abonamentowego, za który został uiszczony Abonament, w celu dalszego korzystania z Usług, konieczne jest zawarcie kolejnej Umowy i uiszczenie kolejnego Abonamentu. Nieuiszczenie Abonamentu za następny Okres abonamentowy powoduje, że po upływie Okresu abonamentowego, za który został uiszczony Abonament, świadczenie Usług zostanie wstrzymane.

 

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji i zawartej umowy, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być składane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną na adres e-mail info@pipelinedesigner.pl lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.

  2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

  3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolnej i nieodpłatne  

 

Odstąpienie od umowy 

Reklamacje 

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.