Inwentaryzacja geodezyjna

POBIERZ PROGRAM

Program wykorzystuje pliki wsadowe txt udostępnione przez geodetę wykonującego pomiary. Na podstawie danych zawartych w tych plikach program przy zachowaniu odpowiednich procedur, przekształca je w model 3D rurociągu preizolowanego z uwzględnieniem jego rzeczywistego posadowienia w gruncie lub na powierzchni. 

 

Program identyfikuje następujące rodzaje zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego:

wodę

kanalizację

kable energetyczne 

kable teletechniczne

ciepłociągi 

gaz

oraz inne uzbrojenie 

 

Rzeczywiste posadowienie ciepłociągu w terenie jest korygowane z uwzględnieniem mapy przynależności powiatów do strefy PUWG 2000

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.