POBIERZ PROGRAM

Moduł projektowania

 

Jest przeznaczony do precyzyjnego zaprojektowania trasy ciepłociągu z wykorzystaniem rur preizolowanych.

 

Umożliwia szerokie spectrum działań wykorzystując specjalistyczne rozwiązania tak,

aby utworzony projekt był odzwierciedleniem rzeczywistych paramentów

oraz warunków terenowych.

 

Rysunki wykonawcze

Obliczanie

Obliczenia wytrzymałościowe dla projektów klasy A, B oraz C metodą MES

 Źródła

 zewnętrzne 

Tworzenie i edycja 

przebiegu trasy sieci

ciepłowniczej 

Obliczanie i tworzenie schematu stref kompensacyjnych 

Automatyczne aktualizowanie zestawień materiałowych 

Bieżąca korekta trasy ciepłociągu wraz z automatycznym tworzeniem rysunków projektowych

Program

Obliczanie punktów stałych

Kubaturowe uzbrojenie podziemne: studnie, komory

Swoboda doboru ostatecznego rozwiązania z możliwością doboru wariantu dostępnego w bazie programu

Tworzenie i pełna edycja schematów alarmowych 

Przedstawienie profilu przebiegu sieci ciepłowniczej 

Analiza rozwiązań technicznych i podpowiedzi programu dotyczące ich zastosowania 

Wykorzystanie dokumentacji wytworzonej w programie CAD

Wykorzystanie map zewnętrznych, ich poszczególnych warstw oraz danych pomiarowych LIDAR

Identyfikacja oraz uwzględnienie

uzbrojenia podziemnego

w projekcie

Tworzenie schematów montażowych

i alarmowych z wykorzystaniem modelu 3D 

Obliczanie strat ciepła i ekonomicznych warunków budowy ciepłociągu 

Twoje Konto

Obsługa klienta

Informacje

Twoje dane 

Załóż konto 

Zaloguj się 

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.