Chmura PipelineDesigner oferuje możliwość pracy grupowej, przechowywania i wymiany informacji. Tworzy platformę do współpracy pomiędzy główną aplikacją PipelineDesigner a programami mobilnymi do akwizycji danych oraz systemami firm trzecich.

Uczestnicy chmury

Wymiana danych opiera się na zdefiniowaniu podmiotów, które uczestniczą w wymianie informacji (aktywnie dodają i modyfikują dane) lub są źródłem danych lub też podlegają opisowi.

 • Użytkownik: osoba posiadająca możliwość i uprawnienia dostępu do chmury po potwierdzeniu swojej tożsamości (zalogowaniu)
 • Firma: podmiot w znaczeniu prawnym, w skład firmy wchodzą pracownicy,
 • Pracownik: osoba pozostająca w relacji z firmą (np. zatrudnienie). Pracownik może, ale nie musi być jednocześnie użytkownikiem.
 • Projekt: struktura grupująca dane dotyczące jednej inwestycji, tj
  • wskazuje firmy uczestniczce w inwestycji,
  • wskazuje pracowników oraz ich role i uprawnienia w inwestycji,
  • organizuje strukturę dokumentacji i określa prawa dostępu do niej.

Kontrola dostępu

Użytkownik aby uzyskać dostęp do funkcjonalności chmury musi potwierdzić swoją tożsamość. Najczęstszym sposobem jest zalogowanie przy pomocy unikalnej nazwy i poufnego hasła. Niezależnie od używanego oprogramowania, dla wygody, logowanie odbywa się w ten sam sposób.

Ponadto możliwe jest aby użytkownik upoważnił oprogramowanie firm trzecich do dostępu do części danych projektu (np. schematu instalacji alarmowej), do których sam ma dostęp. W takim scenariuszu oprogramowanie firm trzecich wykonuje działania w chmurze w imieniu użytkownika. Otwiera do możliwości szerokiej integracji i automatyzacji rozmaitych procesów.

Uprawnienia

Uprawnienia są podzielone na kategorie:

 • uprawnienia do chmury
  • użytkownik, może:
   • uzyskać dostęp do chmury
   • zarządzać swoimi danymi osobowymi
  • inwestor: dziedziczy uprawnienia użytkownika, a ponadto może:
   • dodawać nowe projekty.
 • uprawnienia do projektu
  • brak uprawnień: dane osoby mogą pojawiać się w dokumentach (np. protokołach) ale sama osoba nie może aktywnie uczestniczyć w edycji danych,
  • właściciel, osoba zarządzająca projektem. Inwestor, który utworzy projekt, staje się automatycznie jego właścicielem, ale może tę rolę przenieść na inną osobę
   • dodaje firmy do projektu, zarządza uprawnieniami pracowników w zakresie dostępu do danych projektu,
  • projektant
   • dodaje i edytuje schemat rurociągu i instalacji alarmowej,
  • wykonawca
   • ma dostęp (bez modyfikacji) do schematu rurociągu i instalacji alarmowej,
   • może dodawać i zmieniać informacje związane z wykonaniem spawu, mufy, połączenia instalacji alarmowej,
  • geodeta
   • ma dostęp (bez modyfikacji) do schematu rurociągu i instalacji alarmowej,
   • może dodawać i zmieniać informacje geodezyjne na istniejącym schemacie,
  • kontroler spawów
   • ma dostęp (bez modyfikacji) do schematu rurociągu i instalacji alarmowej,
   • może dodawać i zmieniać informacje dotyczące kontroli spawów i ich numeracji,

W obszarze uprawnień do projektu jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę jednocześnie.