Dodawanie nowego rurociągu do projektu

Do rysowania nowego rurociągu służy przycisk dostępny na pasku narzędzi

Po jego wybraniu można rozpocząć rysowanie przebiegu rur poprzez wskazywanie kolejnych punktów załamania osi rurociągu. Edycję kończy wciśnięcie klawisza ESC na klawiaturze. Klawisz Backspace usuwa ostatni węzeł.

Po zakończeniu rysowania trasy program zadaje kilka pytań aby wstępnie ustawić parametry odcinka rurociągu takie jak dostawca elementów, średnica rury przewodowej, rodzaj instalacji alarmowej. Ustawienia te zwykle wystarczają w przypadku najpopularniejszych przypadków. Przypadki nietypowe można doprecyzować używając szczegółowych własności elementów.

Edycja istniejącego rurociągu

Przed rozpoczęciem zmian w rurociągu należy przejść w tryb edycji. Poniżej przedstawione są 4 przypadki stanu edycji rurociągu. Przełączanie pomiędzy stanami odbywa się poprzez kliknięcie myszką w oś rurociągu. Wyjście z trybu edycji odbywa się poprzez kliknięci na inny element projektu lub w pusty obszar.


Bez zaznaczenia

Rurociąg niezaznaczony

Rurociąg jest wyświetlany w sposób podobny jak na wydruku.

Osie poszczególnych odcinków są rysowane o ile jest aktywna opcja ich rysowania. Linie oznaczające rury i przewody instalacji alarmowej są rysowane zgodnie z dołączonymi do nich stylami.

W tym stanie nie podlega edycji


Zaznaczony cały rurociąg

Zaznaczony cały rurociąg.

Zaznaczony jest rurociąg jako całość.

Niezależnie od aktywności opcji rysowania osi, osie poszczególnych odcinków są zawsze rysowane jasnozieloną linią. Pozostałe linie oznaczające rury i przewody instalacji alarmowej są wygaszone. Ponadto widoczne są aktywne elementy na wierzchołkach umożliwiające zmianę położenia załamania linii.

Ten stan umożliwia edycję parametrów całego elementu jak sposób wyświetlania lub domyślny dostawca elementów.


Zaznaczony odcinek

Zaznaczony odcinek ciepłociągu.

Zaznaczony jest jeden odcinek ciepłociągu.

Oś zaznaczonego odcinka jest rysowana kolorem pomarańczowym, zaś pozostałe wygaszonym zielonym. Pozostałe linie oznaczające rury i przewody instalacji alarmowej są także wygaszone.

W tym ustawieniu można zmienić m.in. średnicę rury, domyślne ustawienia instalacji alarmowej.


Zaznaczony segment

Zaznaczony segment odcinka ciepłociągu.

Zaznaczony jest jeden segment odcinka rurociągu.

Oś zaznaczonego segmentu jest rysowana kolorem różowym, zaś pozostałe wygaszonym zielonym. Pozostałe linie oznaczające rury i przewody instalacji alarmowej są także wygaszone.

W tym ustawieniu można zmienić m.in. podział odcinka prostego na rury o określonej długości.