Rysunek instalacji alarmowej jest rysunkiem poglądowym. Odległości między poszczególnymi punktami nie odpowiadają rzeczywistym odległościom. Aby zapewnić czytelność rysunku w niektórych przypadkach należy dokonać korekty poprzez sztuczne przeniesienie położenia punktów lub linii.

Ostatni segment instalacji alarmowej jest zwykle rysowany tak, iż końce przewodów są wyrównane do końca osi rurociągu.

Są jednak sytuacje, iż pierwszy lub ostatni segment jest w rzeczywistości na tyle krótki, że niemożliwe jest jego czytelne zaprezentowanie bez korekt. W takim przypadku przewody są rysowane jako dłuższe.

Jeśli wymiar A jest niewystarczająco duży to linie przewodów instalacji alarmowej są rysowane jako dłuższe aby zachować minimalną długość B

Korekta powyższa umożliwia także poprawne wyświetlenie edytora do połączeń instalacji alarmowej