spaw

Miejsce trwałego połączenia dwóch rur lub innych elementów jak kolana czy trójniki.

węzeł trójnikowy

Miejsce zbiegu 3 odcinków sieci stanowiące zwykle odgałęzienie boczne od prostego fragmentu rurociągu.

odcinek

Fragment rurociągu pomiędzy dwoma węzłami.

instalacja alarmowa

Instalacja elektryczna obejmująca przewody elektryczne i osprzęt służąca do kontroli rurociągu i wykrywania nieprawidłowości głównie nieszczelności.

werteks

Punkt kontrolny na rysunku stanowiący zwykle miejsce załamania linii łamanej.

segment

odcinek rurociągu pomiędzy dwowa werteksami